קבוצת דייברגון 

קבוצת דייברגון הוקמה בתחילת שנת 2010, במטרה לאתר תחומים וענפי השקעה בעלי פוטנציאל רווחיות גבוה עם דגש מיוחד על השקעה בנכסים ריאליים.

קבוצת דייברגון היא שם דבר במימון עשרות פרויקטים של תמ"א 38, המוניטין הגבוה שלו זכתה הקבוצה נרכש בזכות הבדיקות הקפדניות שעוברים היזמים, בחירת המיזמים האיכותיים והרווחיים, לצד מומחיות וניסיון עשיר במגוון תחומים רלוונטיים.

דייברגון הינה בעלת רישיון למתן אשראי מורחב מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

קרן תמ״א 38 של קבוצת דייברגון החלה את פעילותה בשנת 2010. משנת 2013 הקרן גייסה כ- 70 מיליון ₪ אשר הושקעו ב- 19 פרויקטים בתל אביב, רמת גן, רמת השרון, רעננה, כפר סבא, ראשון לציון וחיפה. 16 מתוך 19 הפרויקטים הסתיימו בהצלחה והמשקיעים קיבלו את מלוא הקרן והריבית.

הקרן בחנה למעלה מ- 250 פרויקטים ובחרה מתוכם רק את 19 הפרויקטים הטובים והמוצלחים ביותר במיקומים הטובים ביותר ועם היזמים המובילים ובעלי הניסיון. קרן תמ"א 38 של קבוצת דייברגון, בשונה מקרנות אחרות, מממנת את הפרויקטים הנבחרים רק לאחר קבלת היתר בנייה ותחילת הביצוע של הפרויקט.

השיטה שלנו

הקרן בוחרת פרויקטים עם כרית בטחון ששיעור הרווח בהם על העלות עומד על מינימום של 25%. דוחות האפס לכל הפרויקטים הנבחנים נערכים ע"י שמאי הקרן מר איל טדי הראל.

כספי המשקיעים מופקדים ישירות לחשבון השותפות המנוהל על ידי אחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בישראל, מה שנותן בטחון מלא לכסף ולהזרמתו ליזם על פי התקדמות הבנייה.

הכספים מועברים ליזם בהתאם ללוח התקדמות שנקבע מראש ובאישור מפקח הקרן על ביצוע מלא של כל שלב ושלב. 

כספי מכירת הדירות מועברים לחשבון השותפות. 

המשקיעים הם הראשונים המקבלים את החזר הקרן והריבית מכספי מכירת הדירות הראשונות. רק לאחר מכן מקבלים היזם והקרן את התשלומים המגיעים להם.


היתרונות שלנו

  • בדיקה קפדנית ומקיפה של כל יזם/פרויקט
  • ועדת השקעות המורכבת ממומחים ובעלי ניסיון בתחום
  • שקיפות מלאה
  • נאמן חיצוני לקרן - משרד רו"ח שטיינמץ עמינח

יעדיה ומטרותיה

של הקרן הינם

שמירה על כספי המשקיע

הפקת תשואה אטרקטיבית למשקיע 
באפיק השקעה סולידי ובטוח

יצירת מוצרים פיננסיים
להשקעה ריאלית לטווח קצר