• המשקיעים מאוגדים בשותפות מוגבלת עד 19 משקיעים לשותפות. 
 • לדייברגון 12 שותפויות מוגבלות פעילות.
 • דייברגון נדל"ן הינה השותף המנהל בכל השותפויות.
 • כל שותפות משקיעה בשניים עד שלושה פרויקטים לשם פיזור ההשקעה.
 • ההשקעות בפרויקטים של תמ"א 38 הן רק לאחר קבלת היתר בניה.
 • משך ההשקעה 24 חודשים.
 • לטובת השותפות נרשמים השעבודים והבטוחות.
 • השותפויות מקבלות דו"חות חשבונאיים חצי שנתיים ושנתיים.
 • השותפים בשותפות מקבלים אישור על השקעתם מהנאמן ומרשם השותפויות.
 • חשבון הבנק של השותפות מנוהל ע"י הנאמן בלבד.
 • בחירת היזמים והפרויקטים נעשית בקפדנות רבה ובזהירות מירבית על מנת לשמור על כספי המשקיעים והתשואות.
 • שקיפות מלאה.
 • השקעה ריאלית לטווח קצר כנגד בטחונות מוצקים.
 • ניהול סיכונים להגנה על כספי המשקיעים.
 • ניסיון מצטבר וטרק רקורד של עשייה מוצלחת.
 • 16 פרויקטים מתוך 19 הסתיימו בהצלחה.