• כספי המשקיעים מופקדים בחשבון השותפות המנוהל ע"י הנאמן ומשמשים אך ורק לביצוע פרויקטים המאושרים ע"י הקרן.
  • כספי המימון מועברים ליזם עפ"י אבני דרך הנקבעות מראש ומועברים ליזם ע"י הנאמן לאחר אישור מפקח הקרן. 
  • הפרויקט מלווה בביקורת קפדנית בכל תקופת ההשקעה.

בטחונות הולמים

  • כספי המשקיעים מובטחים בשעבודים הנרשמים לטובת השותפות המוגבלת לרבות רישום אג"ח ברשם החברות, משכנתה או התחייבות לרישום משכנתה וערבויות אישיות של היזם. 

שירותי נאמנות

  • משרד רו"ח שטיינמץ עמינח ושות´ משמש כנאמן של המשקיעים ומספק שירותי נאמנות לדייברגון.
  • זכויות החתימה בחשבונות השותפויות המוגבלות של הנאמן בלבד. 
  • משיכת כספים ו/או העברת כספי מימון ליזם רק לאחר בקרה קפדנית של הנאמן בליווי דו"חות מפקח ושמאי הקרן.
  • העברת כספים מחשבון השותפות לשותפים המוגבלים בפיקוח ובניהול הנאמן.

ליווי משפטי

  • בן מאור ושות´ משרד עו"ד ונוטריון, בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום הנדל"ן, מיסוי מקרקעין, תכנון ובניה ומימון, משמש כיועץ המשפטי של דייברגון ואחראי על הסכמי היזם והתמ"א, הקמת השותפויות המוגבלות, רישום השותפים והכנת כל המסמכים המשפטיים, הרישוי וחוות הדעת. 

ביקורת חשבונאית

  • משרד רו"ח משה כהן אמון על הביקורת החשבונאית ועריכת הדו"חות החצי שנתיים והשנתיים.