דייברגון הינה בין התאגידים הראשונים שקיבלו רישיון למתן אשראי מורחב מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.