ביום 12.6.19 פרסמה הלמן-אלדובי התחדשות עירונית תשקיף לגיוס 50 מיליון ש"ח. סבב גיוס הראשון הושלם באוגוסט 2019 וכעת יוצאת הקרן לגיוס שני של 70 מיליון ש"ח.

התשקיף המלא מפורסם באתר "מגנא" בקישור הבא:
http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013253&reference=2019-01-049887#?id=013253&reference=2019-01-
049887

הצעת מדף עדכנית ליום 10.11.2019 באתר "מגנא" בקישור הבא:
http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?reference=2019-01-096534&file=2&id=013253#?id=013253&reference=2019-01-096534&file=2