בשנת 2018 הגישה דייברגון מימון התחדשות עירונית תשקיף לרשות לניירות ערך לגיוס מאות מיליוני שקלים למימון פרויקטים של התחדשות עירונית, פינוי בינוי וקבוצות רכישה, טרם התקבל היתר מטעם רשות ניירות ערך. התשקיף המלא מפורסם באתר "מגנא" בקישור הבא: