אהרון קרון 21, ראשל"צ

מס´ דירות:

1 יח´ 4 חדרים ו 2 יח´ דופלקס גג

משך ההשקעה:

12 חודשים

היזם:

א. אדלר נכסים בע"מ

בוצע החזר מלא של קרן וריבית!!
מיקום הפרויקט