ברנדיס 11, תל אביב

מס´ דירות:

תוספת של 2 קומות הכוללות 2 דירות דופלקס גג

משך ההשקעה:

24 חודשים

היזם:

סיטי גרופ נדל"ן בע"מ

בוצע החזר מלא של קרן וריבית!!
מיקום הפרויקט