גלוסקין 10, ראשל"צ

מס´ דירות:

בניית 1.5 קומות נוספות בהן 4 דירות של 4 חדרים ו-4 דירות דופלקס ג

משך ההשקעה:

12 חודשים

היזם:

א. אדלר נכסים בע"מ

בוצע החזר מלא של קרן וריבית!!
מיקום הפרויקט