דה האז 16, תל אביב

מס´ דירות:

בניית 2.5 קומות בהן 2 דירות 4 חדרים ודירת פנטהאוז אחת.

משך ההשקעה:

24 חודשים.

היזם:

סיטי גרופ נדל"ן בדה האז בע"מ.

בוצע החזר מלא של קרן וריבית !!
מיקום הפרויקט