הסנה 9, חיפה

מס´ דירות:

4 יח´ 5 חדרים, 1 יח´ דירת גן 5 חדרים, ו 1 יח´ דירת גג 6 חדרים עם עליית גג

משך ההשקעה:

12 חודשים

היזם:

גבי בן גלים חברה לבנין בע"מ

בוצע החזר מלא של קרן וריבית!!
מיקום הפרויקט