חפץ חיים 21, רעננה

מס´ דירות:

בניית 2.5 קומות נוספות בהן 4 דירות רגילות ו-4 דופלקס גג

משך ההשקעה:

12-24 חודשים

היזם:

בן מאור השקעות ונדל"ן בע"מ

בוצע החזר מלא של קרן וריבית!!
מיקום הפרויקט