מנדלי מו"ס 7, תל אביב

מס´ דירות:

בניית 1.5 קומות נוספות בהן 6 דירות דופלקס גג

משך ההשקעה:

24 חודשים

היזם:

א. אדלר נכסים בע"מ

בוצע החזר מלא של קרן וריבית!!
מיקום הפרויקט