סוקולוב 12, כפר סבא

מס´ דירות:

8 יח´ דירות רגילות ו- 2 דירות גג.

משך ההשקעה:

24 חודשים.

היזם:

מיזם נדל"ן בע"מ.
מיקום הפרויקט