קרניצי 55, רמת גן

מס´ דירות:

בניית 2.5 קומות נוספות בהן 4 דירות רגילות ו- 2 דירות פנטהאוס גג + שתי דירות גן

משך ההשקעה:

12 חודשים

היזם:

יחד קריניצי 55 רמת גן בע"מ

בוצע החזר מלא של קרן וריבית!!
מיקום הפרויקט